CMIO Medisch Informatiemanagement Netwerk NL

De brug tussen ICT en artsen

Over ons 

Het CMIO Medisch Informatiemanagement Netwerk NL is een landelijk netwerk waarbij CMIO's (Chief Medical Information Officers)/MIM's (Medisch Informatie Managers) vanuit ziekenhuizen in Nederland zijn aangesloten. Een ÇMIO is verantwoordelijk voor het vertalen van de informatiebehoeften, die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van een medicus ontstaan, naar informatievoorzieningen.

Het doel van het netwerk is om gezamenlijke belangen beter te behartigen door met één stem naar buiten te treden en van elkaar te leren. Het netwerk is 27 maart 2017 opgericht.

Op dit moment zijn 58 Nederlandse ziekenhuizen in dit netwerk vertegenwoordigd. Op één na zijn alle UMC's vertegenwoordigd. De overige leden zijn evenredig verdeeld over topklinische en algemene ziekenhuizen.

Het medisch informatielandschap is voortdurend in ontwikkeling. In ons streven naar efficiënte en duurzame doorontwikkeling van dit landschap werken wij nauw samen met onder andere de FMS, de NVZ, VWS, VZVZ, de NFU, Registratie aan de Bron, Nictiz/DHD. 

Het CMIO Medisch Informatiemanagement Netwerk NL heeft een bestuur bestaand uit praktiserend medisch specialisten met verregaande interesse in en kennis van automatisering en informatisering in de zorg. Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: de heer R. de Waal, Amphia Ziekenhuis
Secretaris: mevrouw K. Zwager, Saxenburgh Groep
Penningmeester: de heer P. Geerlings, Sint Jans Gasthuis
Bestuurslid: de heer M. Seelen, UMCG
Bestuurslid: de heer W. van der Stappen, CWZ Nijmegen
Bestuurslid: de heer B. Verhoeff, Ziekenhuis St. Jansdal

Bent u CMIO in uw zorginstelling en bent u geïnteresseerd in deelname aan het netwerk? Stuur dan een mail naar: k.zwager@sxb.nl. 

Er is ook een LinkedIn groep voor CMIO’s https://www.linkedin.com/groups/8418731